Albin Amelin, utställning, Ture Lidström, försäljning

Albin Amelin, (1902-1975) Utställning

Amelin föddes i Chicago dit föräldrarna emigrerat men familjen återvände till Stockholm där Amelin växte upp.

Han studerade vid Tekniska skolan, (numera Konstfack) och i Paris men ansågs för övrigt självlärd som konstnär.

Amelin blev tidigt politiskt engagerad och han skildrade ofta arbetare och socialt utsatta människor. Han målade helst motiv ur arbetarnas värld och demonstrationståg.

Han gjorde flera offentliga verk, bl.a. Lärarhögskolan i Konradsberg i Stockholm och Burgårdens gymnasium i Göteborg.  Han målade även blommotiv och landskap, främst för att försörja sig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Amelin debuterade 1930 och bildade 1932 konstgalleriet Färg och Form i Stockholm tillsammans med bl.a. sin svåger Sven X:et Erixon.

Amelin är representerad: Nationalmuseum, Moderna Museet, Borås konstmuseum, Göteborg konstmuseum, Norrköping konstmuseum, Malmö konstmuseum, Nasjonalgalleriet i Oslo,

Tretjakovgalleriet i Moskva

Ture Lidström (1917-1995) Försäljning

Lidström visade tidigt konstnärliga anlag och gick utbildningen till teckningslärare på Tekniska Skolan i Stockholm. (Numera K0nstfack)

1949 började Lidström på Konstakademien/Konsthögskolan i Stockholm där han helt satsade på Skolan för Grafisk konst.Hans grafiska blad från dessa år var något nytt i svensk grafik,

han införde det nonfigurativa i abstrakta kompositioner och konstruktiva stadslandskap. Färg tog alltmer utrymme, Lidström utvecklade en egen metod och teknik för bilder och

skulpturer i collageteknik. Han var medlem i konstnärsgruppen De Unga.

Lidström är representerad: Nationalmuseum, Moderna Museet, H.M. Konung Gustav Adolfs samlingar, Nasjonalgalleriet i Oslo, Museet i Bergen, Falu museum, Statens Konstråd,

Kalmar museum